Badania

Badania lekarskie kierowców wykonywane są przez uprawnionego do ich przeprowadzania lekarza lub psychologa transportu, który ocenia stan organizmu i wydaje odpowiednie zaświadczenie.
Podczas badania na prawo jazdy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dający lekarzowi wstępne informacje na temat przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych, które mogą wpływać na kondycję badanego kandydata na kierowcę.

Wywiad ukierunkowuje lekarza, umożliwiając mu przeprowadzenie badania kierowców pod kątem ewentualnych dysfunkcji związanych z tymi chorobami. Niezbędne jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji.Właściwe badania lekarskie dla kierowców obejmują ogólne badanie stanu zdrowia pod kątem sprawności: układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawności narządu wzroku, sprawności narządu ruchu, sprawności narządu słuchu i równowagi.

Posiadamy własną pracownię badań psychologicznych uprawnioną do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu. Udzielamy kompleksowej oferty badań wydając wymagane orzeczenia, zaświadczenia oraz opinie.

  1. Na badania należy zabrać dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli badany przedłuża ważność posiadanego prawa jazdy to należy je ze sobą zabrać.
  2. Jeżeli badany nosi okulary lub soczewki, należy stawić się na badaniach w okularach lub soczewkach.
  3.  W przypadku gdy badany choruje na cukrzycę lub padaczkę należy zabrać kartę konsultacyjną od lekarza specjalisty.

Wystarczy do nas zadzwonić:
Pon. - pt. (9.00 - 17.00): 730-003-553
Pozostały czas: 502-76-26-93
Umówimy wizytę w krótkim czasie
i dogodnym miejscu.